חברת CHROMA, באמצעות היבואן הרשמי של סכיני CHROMA בישראל, להלן חברת גורו יבוא בע"מ, מספקת אחריות מוגבלת, לסכינים של מותג CHROMA, הנמכרים לצרכן דרך חנויות או משווקים מורשים, לתקופה של עד 10 שנים מתאריך הרכישה. וזאת כאשר נעשה בסכין שימוש רגיל וביצוע כל ההנחיות לשמירה ותחזוקה המפורטות באתר גורו.

כל המוצרים, ללא יוצא מן הכלל, נבדקים עם יציאתם ממחסן היבואן לחנויות או המשווקים ונמצאים חפים מכל פגם ייצור ושלמים מבחינה מבנית ומבחינת חומרי הגלם.

האחריות מוגבלת רק לרוכש המקורי של הסכין ובהצגת חשבונית קניה מקורית. האחריות אינה מכסה סכינים שנרכשו בחו"ל או שלא דרך משווק מורשה בישראל. מתן שירות יתבצע רק דרך החנות בה נרכש המוצר או דרך המשווק. עלויות המשלוח לחנות/משווק אינן כלולות באחריות.

האחריות המוגבלת אינה מכסה נזק אשר נגרם עקב: שימוש לא נכון, הזנחה, נפילה, השחזה לא נכונה, השחתה בזדון, תאונה, או שימוש בסכין שלא לייעודה המקורי.

האחריות לא מכסה: שברים בלהב, להב שבור, שריטות, כתמי חלודה ושינויי צבע כתוצאה ממגע עם מזון או חומרים כימיים (בהם חומרי ניקוי) או מגע עם אש.

שברים בלהב או בקצה הסכין ניתנים לרוב לתיקון על ידי השחזה בידי מומחה. למידע על תיקון יש לפנות לחנות ממנה נרכשה הסכין.

אזהרה! הסכינים מסופקות כשהן חדות ביותר. כל שימוש בהן יעשה אך ורק למטרה לשמה יוצרו וכפי שמפורט במפרט המוצר. יש לתחזק את הסכין בזהירות ובבטיחות המרבית. כל שימוש מעבר לחיתוך מזון מוגדר כשימוש לא סביר ועלול לפגוע בסכין וחשוב מכך, במשתמש או הסמוכים אליו.


חברת גורו יבוא בע”מ ואתר guro.co.il אינם אחראים, בשום אופן, לפציעה העלולה להיגרם משימוש לא סביר בסכין ובכלל. האחריות על שימוש בטוח בסכין מוטלת אך ורק על המשתמש בה.

חברת גורו יבוא בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל זמן את תנאי האחריות, המחירים וזמינות המלאי.
חברת CHROMA, באמצעות היבואן הרשמי של סכיני CHROMA בישראל, להלן חברת גורו יבוא בע"מ, מספקת אחריות מוגבלת, לסכינים של מותג CHROMA, הנמכרים לצרכן דרך חנויות או משווקים מורשים, לתקופה של עד 10 שנים מתאריך הרכישה. וזאת כאשר נעשה בסכין שימוש רגיל וביצוע כל ההנחיות לשמירה ותחזוקה המפורטות באתר גורו.

כל המוצרים, ללא יוצא מן הכלל, נבדקים עם יציאתם ממחסן היבואן לחנויות או המשווקים ונמצאים חפים מכל פגם ייצור ושלמים מבחינה מבנית ומבחינת חומרי הגלם.

האחריות מוגבלת רק לרוכש המקורי של הסכין ובהצגת חשבונית קניה מקורית. האחריות אינה מכסה סכינים שנרכשו בחו"ל או שלא דרך משווק מורשה בישראל. מתן שירות יתבצע רק דרך החנות בה נרכש המוצר או דרך המשווק. עלויות המשלוח לחנות/משווק אינן כלולות באחריות.

האחריות המוגבלת אינה מכסה נזק אשר נגרם עקב: שימוש לא נכון, הזנחה, נפילה, השחזה לא נכונה, השחתה בזדון, תאונה, או שימוש בסכין שלא לייעודה המקורי.

האחריות לא מכסה: שברים בלהב, להב שבור, שריטות, כתמי חלודה ושינויי צבע כתוצאה ממגע עם מזון או חומרים כימיים (בהם חומרי ניקוי) או מגע עם אש.

שברים בלהב או בקצה הסכין ניתנים לרוב לתיקון על ידי השחזה בידי מומחה. למידע על תיקון יש לפנות לחנות ממנה נרכשה הסכין.

אזהרה! הסכינים מסופקות כשהן חדות ביותר. כל שימוש בהן יעשה אך ורק למטרה לשמה יוצרו וכפי שמפורט במפרט המוצר. יש לתחזק את הסכין בזהירות ובבטיחות המרבית. כל שימוש מעבר לחיתוך מזון מוגדר כשימוש לא סביר ועלול לפגוע בסכין וחשוב מכך, במשתמש או הסמוכים אליו.


חברת גורו יבוא בע”מ ואתר guro.co.il אינם אחראים, בשום אופן, לפציעה העלולה להיגרם משימוש לא סביר בסכין ובכלל. האחריות על שימוש בטוח בסכין מוטלת אך ורק על המשתמש בה.

חברת גורו יבוא בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל זמן את תנאי האחריות, המחירים וזמינות המלאי.